Graad 1-7

 

R1350 per maand

R400 Kurrikulumfooi 

 

Fooie sluit middagete in

Skoolgelde is Streng vooruit betaalbaar.